Poslednje vesti

01.08.2016
Poštovane/i, zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je Ministarastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdalo rešenje o verifikaciji i dozvolu za početak rada i obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja Predškolskoj ustanovi ,,ZVEZDICA’’, Stražilovska 9, Beograd.
Verifikacija predškolske ustanove znači da je ustanova ispunila propisane uslove u pogledu prostora, opreme, vaspitno-obrazovnih i nastavnih sredstava i stručnog kadra za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

01.08.2016
Upisom u predškolsku ustanovu ,,ZVEZDICA’’ ostvaruje se mogućnost subvencije (nadoknade dela troškova) od strane Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda. Mogućnost subvencije teče od 1.09.2016.god.

01.08.2016
Poštovani roditelji, ukoliko želite da nas upoznate, možete zakazati posetu vrtiću gde će te upoznati uslove, prostor i okolnosti u kome će Vaše dete boraviti, kao i sve ostale informacije koje su za Vas značajne.

01.08.2016
  • Potvrda (odbijenica) iz državne predškolske ustanove
  • Prijava za upis (prilikom upisa u vrtiću dobija se obrazac za prijavu)
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se upisuje
  • Kopija lične karte roditelja/staratelja
  • Kopija računa jednog roditelja/staratelja na koji će se vršiti uplata subvencije od strane Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu
  • Potpisivanje ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom
  • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova za boravak detteta u predškolskoj ustanovi, uz ugovor sa predškolskom ustanovom podnosi se u Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda
  • Lekarsko uverenje, ne starije od 7 dana (dostavlja se Ustanovi pred sam polazak deteta u vrtić)

20.05.2016
Sajt je u fazi izrade, osnovne informacije su dostupne sa glavne strane

Arhiva vesti