Delatnost

Verifikovana predškolska ustanova ,,ZVEZDICA’’ ostvaruje svoju delatnost kroz vaspitno –obrazovni proces, preventivnu-zdravstvenu zaštitu i ishranu dece od jedne godine do polaska dece u školu.
1.
JASLE
deca uzrasta od jedne do tri godine
2.
VRTIĆ
deca uzrasta od tri do sedam godina
3.
PRPIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM
deca u godini pred polazak u školu

Lična karta

Predškolska ustanova ,,ZVEZDICA’’ ,,ZVEZDICA'' nalazi se u mirnoj ulici na Voždovcu, na Trošarini, u neposrednoj blizini banjičke šume i sportskog centra ,,Banjica''. U okruženju vrtića nalaze se raznovrsne društvene institucije od kojih izdvajamo OŠ ,,Filip Filipović'' i biblioteku ,,Filip Višnjić''. U neposrednoj blizini nalaze se sačuvane stare zanatske radnje, što može biti podsticajno za istraživanje i učenje dece.

Prostor i uslovi u vrtiću

Objekat u kome će se vrtić nalaziti je adaptirana očuvana i kvalitetna kuća. Poseduje povoljne uslove za boravak dece napolju, jer se u zadnjem delu objekta nalazi veliko dvorište. Na oba nivoa kuce, a iznad dvorišta, nalaze se dve prostrane i adekvatno opremljene terase, koje će se koristiti za boravak dece. Stvaraćemo uslove da prostor vrtića pripada deci, da odiše dobrom atmosferom, da daje mogućnost višenamenskog korišcenja i istraživanja. Izbor opreme i vaspitno-obrazovnih sredstava urađeni na osnovu važećih zakonskih propisa i potreba realizacije planiranih programa.

Organizacija rada

Radno vreme ustanove biće od 07.00 do 17.30h.
Raspored aktivnosti u toku dana biće fleksibilan, prilagođen karakteristikama uzrasta i potrebama dece, tako da se deci svih uzrasta obezbede optimalni uslovi za boravak, ishranu, odmor, boravak napolju i vaspitno-obrazovne aktivnosti.

O programima

U ustanovi ce se realizovati sledeći programi:

 • program predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  • program nege i vaspitanja dece uzrasta dece do tri godine
  • program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do ukljucivanja u program pripreme za školu
  • pripremni predškolski program
  • program saradnje sa porodicom
  • program saradnje sa lokalnom zajednicom
 • program ishrane
 • program preventivne zdravstvene zaštite
 • program zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Saradnja sa roditeljima

Partnerski odnosi između ustanove i porodice baziraće se na:

 • uzajamnom poverenju i poštovanju
 • empatiji, osetljivosti i uvažavanju perspektive druge strane
 • stalnoj otvorenoj komunikaciji i dijalogu
 • prepoznavanju i uvažavanju jedinstvenog doprinosa i snaga svih učesnika u odrastanju dece
 • zajedničkom donošenju odluka i spremnosti na kompromise i promene.

Program saradnje ostvarivaće se kroz:

 • informisanje o koncepciji programa (kroz pisane informacije i roditeljske sastanke)
 • uvažavanje mišljenja roditelja o značajnim specifičnostima vezanim za dete, kao i o načinima i sadržajima saradnje
 • mogućnost učešća u prilagođavanju i adaptaciji deteta na boravak u vrtiću
 • mogućnost učešća u pojedinim aktivnostima u vrtiću (aktivnosti sa decom) i okruženju (kao što su aktivnosti sa decom - izleti, šetnje, kulturni događaji)
 • mogućnost da sa vaspitačima/medicinskim sestrama/pedagogom razgovaraju o svom detetu
 • kroz svakodnevnu saradnju i razmenu sa zaposlenima u vrtiću
 • mogućnost aktivnog uključivanja u različito vreme, na različite načine

Stručni tim

Stručni tim ustanove biće sastavljen od visoko obrazovanih stručnjaka za rad sa predškolskom decom, vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika, po potrebi, u zavisnosti od programa koji će se realizovati u ustanovi. Ustanovu će voditi: stručnjak za predškolsko vaspitanje, sa višegodišnjim iskustvom u radu u predškolskim ustanovama i na fakultetu za obrazovanje vaspitača, kao i istoričar umetnosti.